Fasadevask

Med fasadevask får bygningen et nytt og friskt utseende, samtidig som det forebygger og hindrer en kostbar fasaderenovering. Venter man for lenge med fasadevask kan det få dyre og omfattende konsekvenser. Økt forurensning, kombinert med nordlig klima gjør norske fasader spesielt sårbare. Vi kan også spyle bakken rundt bygget som en del av jobben, da fjerner vi sand, løv, sneiper o.l.

Ta kontakt for tilbud