Radon

EiS AS er behjelpelig med radonmåling og eventuelle tiltak.

Test ditt hjem for radon med sporfilm – det er enkelt og billig! Fra og med vinteren 2014 må alle utleieboliger, bedrifter, skoler og barnehager ha utført måling av radon.

Bestill sporfilm fra EiS AS. Du får varene direkte sendt i posten. Bruk bestillingsskjema lenger nede på siden.

Vi er også behjelpelig med tiltak om radonverdien viser seg å være for høy i forhold til kravene. Kontakt oss for rådgiving her.

Høy radonverdi

Årlig får ca. 300 mennesker lungekreft som følge av radon i Norge. Radonkonsentrasjonen angis i Bq/m³, dvs. becquerel radon per kubikkmeter luft. Anbefalt tiltaksnivå er 100 Bq/m³ eller så lavt som mulig. Gjennomsnittet i norske boliger er ca. 90 Bq/m³. Det er derfor et stort antall hus som bør utbedres.

Last ned Strålevernets informasjon om tiltaksnivåer

Hvordan måler man radon?

Når du sender inn bestillingen får du tilsendt en pakke med sporfilmer som du plasserer i husets oppholdsrom. Vi anbefaler å måle i alle oppholdsrom i den nederste etasjen og i minst ett rom i øvrige etasjer. Etter måling returneres vedlagt skjema og filmene i ferdig adressert konvolutt for analyse. Hvis det måles i minst to måneder i vinterhalvåret (15. oktober – 15. april), beregner vi en sannsynlig årsmiddelverdi for hvert rom.

Priser per målepakke for én husstand

  • Ett rom:    Kr 299,- + mva
  • To rom:     Kr 550,- + mva
  • Ekstra rom: Kr 200,- + mva

Frakt tilkommer

Bestillingsskjema:

Radon

Statens strålevern:

Fakta om radon 

Mer om måling av radon og regelverket, se:
Radon i utleieboliger
Radon i skoler og barnehager