Uteplass og hage

Veigrus

  • 0 -5 (Sand)
  • 0-16
  • 0-32

Singel

  • 8-11
  • 11-16
  • 11-18 Hvit

Pukk

  • 16-32
  • 32-150 Kult

Sand produkter

  • 0 -5 (Sand)
  • Pussesand
  • Støypesand
  • Skjellsand

Soldet jord

  • Fin
  • Grov

Kan levere sement og armering.