Uteplass og hage

Veigrus

 • 0 -5 (Sand)
 • 0-16
 • 0-32

Singel

 • 8-11
 • 11-16
 • 11-18 Hvit

Pukk

 • 16-32
 • 32-150 Kult

Sand produkter

 • 0 -5 (Sand)
 • Pussesand
 • Støypesand
 • Skjellsand

Soldet jord

 • Fin
 • Grov

Kan levere sement og armering.